Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ клас в училище на чужда държава
Виж повече