Документи

Име на документаДата
ПДУ атуализация март_2024 г.2024/04/152024-04-15 11:20:00
Заповед график контролни и класни ІІ срок 23-24 учебна година2024/02/222024-02-22 12:44:23
Отчет за постъпили заявления за ДОИ 2023 г.2024/02/212024-02-21 10:54:23
Цени – ЗДОИ2024/02/212024-02-21 10:53:19
Приложение №4- решение ДОИ2024/02/212024-02-21 10:52:27
Приложение №2- протокол за приемане на устно заявление ДОИ2024/02/212024-02-21 10:51:34
Приложение №1- заявление ДОИ2024/02/212024-02-21 10:50:37
План-програма БДП_г. ОУ В. Левски, гр. Златоград-2024г.2024/02/202024-02-20 12:05:23
График консултации ІІ срок 23/24 учебна година2024/02/162024-02-16 10:41:33
Седмично разписание II срок 23/24 учебна година2024/02/162024-02-16 10:39:07
Годишен план за учебната 2023-2024г.2023/10/112023-10-11 07:46:45
Механизъм-тормоз-23-242023/09/292023-09-29 15:55:29
Седмично разписание 1 срок 2023-24 г. 1-7 клас2023/09/292023-09-29 15:54:42
Дневен режим 23-242023/09/292023-09-29 15:53:55
График контролни и класни І срок 23/242023/09/292023-09-29 15:52:50
График – учебен час спортни дейности по вид спорт – плуване, мини-баскетбол и баскетбол 1 срок 23/242023/09/292023-09-29 15:51:27
График ІІ ЧК 23/24 учебна година2023/09/292023-09-29 15:50:27
Консултации І срок 23/24 учебна година2023/09/292023-09-29 15:49:28
Стратегия 2024-20282023/09/292023-09-29 15:48:21
23-24 план БДП2023/09/292023-09-29 15:47:34
План за квалификационната дейност-23-242023/09/292023-09-29 15:46:46
23-24 Училищна програма за гражданско,здравно и екологично образование2023/09/292023-09-29 15:40:48
23-24 ПБЗУТ2023/09/292023-09-29 15:39:28
23-24 Етичен кодекс на ОУ В. Левски2023/09/292023-09-29 15:38:34
23-24 Форми на обучение в ОУ В. Левски2023/09/292023-09-29 15:37:26
ПДУ септември 2023 г.2023/09/292023-09-29 15:35:38
График контролни и класни ІІ срок 22/23 уч.год.2023/03/012023-03-01 09:04:52
График консултации ІІ срок 22/23уч.год.2023/03/012023-03-01 09:03:51
Седмично разписание ІІ срок 2022-2023г.2023/02/062023-02-06 11:19:59
План на училищната комисия по БДП22-23г.2023/01/052023-01-05 09:18:21
План-програма БДП 22-23г.2023/01/052023-01-05 09:16:33
Седмично разписание 1 срок 2022-23 г. 1-7 клас2022/10/142022-10-14 08:33:16
Програма за предоставяне равни възможности на ученици от уязвими групи2022/10/142022-10-14 08:32:25
Правилник за дейността на училището 22-232022/10/142022-10-14 08:31:04
Етичен кодекс на ОУ В. Левски 22-232022/10/142022-10-14 08:29:40
График ІІ ЧК-22-232022/10/142022-10-14 08:28:46
Годишен план за учебната 2022-2023 г.2022/10/142022-10-14 08:27:50
График – учебен час спортни дейности по вид спорт – плуване, мини-баскетбол и баскетбол2022/10/142022-10-14 08:25:41
Заповед дневен режим 22-232022/10/142022-10-14 08:24:44
График контролни и класни І срок-22-232022/10/132022-10-13 10:21:33
График консултации І срок-22-232022/10/132022-10-13 10:20:30
Училищна програма за гражданско,здравно и екологично образование-22-232022/10/132022-10-13 10:08:53
Училищен СПОРТЕН КАЛЕНДАР 22-232022/10/132022-10-13 10:08:00
Програма за превенция на ранното напускане на училище-22-232022/10/132022-10-13 10:05:54
ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград-22-232022/10/132022-10-13 10:02:46
Форми на обучение в ОУ В. Левски- 22-232022/10/132022-10-13 10:00:30
Мерки за повишаване на качеството-22-232022/10/132022-10-13 09:59:25
План за квалификационната дейност-22-232022/10/122022-10-12 08:53:04
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА – КВАЛИФ. ДЕЙНОСТ- 22-232022/10/122022-10-12 08:50:49
График контролни и класни ІІ срок 21/22 уч.год.2022/02/222022-02-22 11:51:33
Седмично разписание на часовете 2срок, 21/22 уч.год.2022/02/222022-02-22 11:49:57
График консултации ІІ срок 21/22 уч.год.2022/02/222022-02-22 11:48:28
План БДП-2021-2022уч.год.2022/01/182022-01-18 11:21:45
График за ротация в ОУ Васил Левски, гр. Златоград2021/11/222021-11-22 15:12:37
Заповед на МОН за преминаване на ротационно обучение2021/11/222021-11-22 15:11:22
Форми на обучение в ОУ В. Левски 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 09:04:07
Училищна програма за гражданско, здравно и екологично образование 2021/2022 уч.година2021/10/072021-10-07 09:02:39
Програма за предоставяне на равни възможности 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 09:01:04
Програма за превенция на ранното напускане на училище- 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 08:58:29
Правилник за дейността на училището 2021/2022 уч.година2021/10/072021-10-07 08:56:54
План за квалификационната дейност 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 08:54:06
Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 08:51:30
Етичен кодекс 2021/2022 учебна година2021/10/072021-10-07 07:57:53
Училищен спортен календар 2021/2022 учебна година2021/10/072021-10-07 07:55:29
График -консултации с родители, ІІЧК -2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 07:52:06
График консултации по учебни предмети І срок 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 07:48:44
График – учебен час спортни дейности 2021/2022уч.година2021/10/072021-10-07 07:46:32
Стратегия на ОУ “Васил Левски” 2021-20242021/10/062021-10-06 11:20:07
Мерки за обучение и действия в условията на епидемична обстановка 2021-2022уч.год.2021/10/062021-10-06 11:17:37
Мерки за повишаване на качеството 2021-2022уч.година2021/10/062021-10-06 11:11:52
Вътрешни правила за квалификационна дейност 2021/2022 уч. година2021/10/062021-10-06 11:09:19
Годишен план за учебната 2021-2022 г.2021/10/062021-10-06 10:59:45
Дневен режим 2021/2022 уч. година2021/10/052021-10-05 12:40:55
Седмично разписание 1 срок 2021-22 г. 1-7 клас2021/10/052021-10-05 12:37:37
Училищен учебен план 2020-2021 г. VІІа КЛАС –2021/10/052021-10-05 12:34:53
Училищен учебен план 2021-2022г. VІб КЛАС2021/10/052021-10-05 12:33:34
Училищен учебен план 2021-2022г. VІа КЛАС2021/10/052021-10-05 12:32:05
Училищен учебен план 2021-2022 г. V а,б КЛАС2021/10/052021-10-05 12:30:13
Училищен учебен план 2021-2022 г. ІV а,б,в КЛАС2021/10/052021-10-05 12:21:50
Училищен учебен план 2021 -2022 г. ІІІ а,б КЛАС2021/10/052021-10-05 12:17:27
Училищен учебен план 2021-2022 г. ІІ а,б КЛАС2021/10/052021-10-05 12:15:29
Училищен учебен план 2021-2022 г. І а ,б КЛАС2021/10/052021-10-05 12:09:24
Практически препоръки за ученици2021/09/132021-09-13 11:48:08
Практически препоръки за водачи2021/09/132021-09-13 11:46:59
Практически препоръки за родители2021/09/132021-09-13 11:45:34
Училищен спортен календар 20-21 учебна година2021/07/082021-07-08 09:03:01
График – занимания по интереси V-VІ клас 20-21г.2021/06/242021-06-24 10:59:16
График за извънкласни дейности по интереси 4. клас2021/06/172021-06-17 14:15:39
График – 3 клас за извънкласни дейности за периода от 01.06. до 23.06.2021г.2021/06/022021-06-02 15:31:32
График – 2 клас за планираните извънкласни дейности по интереси за периода от 01.06. до 23.06.2021г2021/06/022021-06-02 15:29:46
График 1 клас -извънкласни дейности за периода 01.06.-23.06.2021г.2021/06/022021-06-02 15:28:10
Етичен кодекс на ОУ В. Левски 20-212021/05/072021-05-07 10:12:39
План-програма БДП 2021 г.2021/03/292021-03-29 19:29:14
ПРИЛОЖЕНИЕ 32021/02/262021-02-26 10:44:35
ПРИЛОЖЕНИЕ 22021/02/262021-02-26 10:43:01
ПРИЛОЖЕНИЕ 12021/02/262021-02-26 10:42:11
ХАРТА НА КЛИЕНТА2021/02/262021-02-26 10:17:24
Приложение №5 /ДОИ/2021/02/232021-02-23 11:41:37
Приложение №3 /ДОИ/2021/02/232021-02-23 11:40:14
Вътрешни правила за Достъп до Обществена Информация2021/02/232021-02-23 11:35:30
График контролни и класни ІІ срок 20/21уч.год.2021/02/182021-02-18 10:31:29
Седмично разписание 2 срок 2020-21 г. 1-7 клас2021/02/162021-02-16 10:39:26
План за квалификационна дейност 20/21 уч.година2021/02/162021-02-16 10:37:22
Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие-2021г.2021/02/162021-02-16 10:31:52
График консултации ІІ срок-20/21 учебна година2021/02/162021-02-16 10:09:28
Стратегия на ОУ “Васил Левски” 2020-20242021/02/162021-02-16 10:01:09
20-21г.- Форми на обучение в ОУ “В. Левски”2021/02/162021-02-16 08:58:38
Училищен учебен план І-VІІ клас-2020/2021 уч. година2020/11/182020-11-18 09:27:26
График контролни и класни І срок-20/21 уч. год.2020/11/182020-11-18 09:13:18
Училищна програма за гражданско, здравно и екологично образование -2020-21 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:45:44
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи -202021 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:44:43
Програма за превенция на ранното напускане на училище -2020-21 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:43:41
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд – 2020-212020/10/042020-10-04 13:42:44
Правилник за дейността на училището -2020-21 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:41:42
План за работа на УКБДП – 20-212020/10/042020-10-04 13:40:40
Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие2020/10/042020-10-04 13:39:16
Мерки за повишаване на качеството на образование -2020-212020/10/042020-10-04 13:38:20
Дневен режим 20/21 учебна година2020/10/042020-10-04 13:35:49
График втори ЧК2020/10/042020-10-04 13:31:42
График за консултации -Първи учебен срок 2020-21 уч. година2020/10/042020-10-04 13:30:30
График – учебен час спортни дейности по вид спорт – плуване, мини-баскетбол и баскетбол2020/10/042020-10-04 13:29:03
Годишен план за учебната 2020-2021г.2020/10/042020-10-04 13:27:29
Седмично разписание I срок 2020/2021 учебна година2020/10/012020-10-01 19:25:11
Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията на вируса COVID 19 и алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние в ОУ “Васил Левски“ гр. Златоград2020/09/152020-09-15 11:34:16
Съвети към родители2020/09/012020-09-01 11:21:45
Безопасност в мрежата2020/09/012020-09-01 11:18:04
Правила БДП за пътуващи ученици2020/07/202020-07-20 10:47:07
План БДП-2019/2020 уч. година2020/07/202020-07-20 10:45:48
Правила за безопасност на движение2020/07/202020-07-20 10:44:23
Пътни знаци2020/07/202020-07-20 10:17:47
15 септември- децата тръгват на училище.2020/07/202020-07-20 10:15:50
График за консултации ІІ срок 2019/2020 учебна година2020/02/252020-02-25 11:20:49
График писмени изпитвания ІІ срок 2019/2020учебна година2020/02/252020-02-25 11:19:00
Седмично разписание ІІ срок за учебната 2019/2020г.2020/02/052020-02-05 14:11:25
Харта на клиента2020/01/282020-01-28 10:37:42
Форми на обучение в ОУ В. Левски 2019-2020 учебна година2019/10/142019-10-14 18:07:43
Училищен учебен план 1-7 клас 2019-2020 учебна година2019/10/142019-10-14 18:06:33
Стратегия за развитие на ОУ Васил Левски 2019-2020 уч.година2019/10/142019-10-14 18:04:55
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи2019/10/142019-10-14 18:02:54
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020 уч.год.2019/10/142019-10-14 18:02:02
Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение2019/10/142019-10-14 18:00:49
Правилник за дейността на училището 2019-2020 уч. година2019/10/142019-10-14 17:59:51
Мерки за повишаване на качеството но образованието 2019-2020 уч. г.2019/10/142019-10-14 17:58:53
Дневен режим 2019-2020 учебна година2019/10/142019-10-14 17:57:03
График консултации за І срок 2019-2020 уч. г.2019/10/142019-10-14 17:54:12
График за провеждане на учебен час за спортни дейности – вид спорт – Плуване, Мини-баскетбол и Баскетбол2019/10/142019-10-14 17:53:00
График за контролни и класни работи – І срок 2019-2020 г.2019/10/142019-10-14 17:51:38
Заповед за определяне на заявител по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” от 14.05.2019г.2019/05/152019-05-15 09:23:51
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема”Училищно мляко” и “Училищен плод” от 2019 до 2022 уч.година2019/04/302019-04-30 14:33:26
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2018-20192019/03/082019-03-08 09:22:13
График консултации ІІ срок 2018/2019 уч.год.2019/03/072019-03-07 10:50:39
График Контролни и класни работи ІІ срок 2018/2019г.2019/03/072019-03-07 10:49:27
Правилник за дейността на училището – актуализация м. февруари 20192019/03/072019-03-07 10:47:39
Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или степен на образование2019/02/142019-02-14 08:53:21
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ клас в училище на чужда държава2019/02/142019-02-14 08:52:01
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап и свидетелство за завършено основно образование2019/02/142019-02-14 08:50:59
Седмично разписание за 2 срок на учебната 2018/2019 година2019/02/142019-02-14 08:49:17
Форми на обучение в ОУ “В. Левски”2018/10/162018-10-16 12:11:32
Училищен спортен календар 2018-2019 г.2018/10/162018-10-16 12:10:01
СТАТУТ ЗА ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДИ – 2018-2019г.2018/10/162018-10-16 12:08:50
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвимите групи2018/10/162018-10-16 12:07:22
Програма за превенция на ранното напускане на училище2018/10/162018-10-16 12:06:17
Правилник за дейността на училището 2018/2019 г.2018/10/162018-10-16 12:04:58
Дневен режим 2018/2019 учебна година2018/10/162018-10-16 12:02:35
График контролни и класни работи 1 срок 18/19 уч.година2018/10/162018-10-16 11:52:51
График консултации 1 срок за учебната 2018/2019година2018/10/162018-10-16 11:50:13
График за часовете по ФВС – учебен час спортни дейности 18/19 уч.година2018/10/162018-10-16 11:42:37
График за самостоятелна форма 2018/2019 учебна година2018/10/162018-10-16 11:40:56
Годишен план 2018/2019 учебна година2018/10/162018-10-16 11:38:43
Декларация лични данни2018/09/262018-09-26 11:11:47
Декларация лични данни-публичност2018/09/262018-09-26 11:09:06
Училищен учебен план 2018/2019 година2018/09/262018-09-26 11:04:25
ГРАФИК – ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ ІІ СРОК 2017-2018Г2018/02/222018-02-22 17:05:55
СТАТУТ ЗА ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДИ2018/02/222018-02-22 17:03:34
ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА2018/02/222018-02-22 17:00:09
ГРАФИК – КОНСУЛТАЦИИ ІІ СРОК 2017-2018Г.2018/02/222018-02-22 16:51:21
Актуализиран Правилник за дейността на училището- декември 2017г.2018/02/222018-02-22 16:49:14
График за провеждане на изпити -самостоятелна форма2017/11/282017-11-28 09:13:12
Форми на обучение в ОУ “Васил Левски”2017/11/092017-11-09 08:55:23
Училищна програма за ЦОУД 20172017/11/092017-11-09 08:52:59
Училищен спортен календар- 2017/2018 учебна година2017/11/092017-11-09 08:52:02
Стратегия на ОУ “Васил Левски” 2017г.2017/11/092017-11-09 08:49:53
Програма за равни възможности на ученици от уязвимите групи2017/11/092017-11-09 08:47:33
Програма за превенция на ранното напускане на училище2017/11/092017-11-09 08:45:52
Етичен кодекс на ОУ “Васил Левски”2017/11/092017-11-09 08:44:30
Дневен режим-2017/2018 учебна година2017/11/092017-11-09 08:39:30
График за консултации І срок- 2017/2018 учебна година2017/11/092017-11-09 08:37:33
График ФВС – допълнителен час за спортни дейности2017/11/092017-11-09 08:32:02
График писмени изпитвания І срок 17/18 година.2017/11/092017-11-09 08:29:48
Правилник за дейността на училището 2017-2018 г.2017/11/092017-11-09 08:26:39
Годишен план за учебната 2017-2018година2017/11/092017-11-09 08:23:31
Училищни учебни планове 2017-2018 учебна година2017/11/092017-11-09 07:50:11
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА2017/08/012017-08-01 15:00:10
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации2017/08/012017-08-01 14:57:52
Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги2017/08/012017-08-01 14:55:46
Актуализиран Правилник за дейността на училището 2016-2017 уч. г.2017/05/052017-05-05 16:52:58
Стратегия на ОУ Васил Левски2017/05/042017-05-04 14:06:55
Заповед за консултации ІІ срок2017/05/022017-05-02 13:54:19
Заповед за писмени изпитвания II срок2017/05/022017-05-02 13:52:16
Спортен календар2017/04/212017-04-21 20:40:20
Годишен план 2016-20172017/04/212017-04-21 19:43:30
Мерки за повишаване качеството на образование и възпитание – 2016-172017/04/212017-04-21 19:40:01
Програма за превенция на ранното напускане 16-172017/04/212017-04-21 19:38:36
Програма за равни възможности2017/04/212017-04-21 19:37:41
Училищен спортен календар 2016-20172017/04/212017-04-21 19:34:34
Училищен учебен план І-VІІІ клас 2016-20172017/04/212017-04-21 19:32:55
Училищна програма за ЦОУД2017/04/212017-04-21 19:30:39
Дневен режим2017/04/212017-04-21 19:24:38
Правилник за дейността на училището2017/04/212017-04-21 19:10:41