Програми, правилници и планове

Име на документаДата
ПДУ атуализация март_2024 г.2024/04/152024-04-15 11:20:00
Механизъм-тормоз-23-242023/09/292023-09-29 15:55:29
Стратегия 2024-20282023/09/292023-09-29 15:48:21
План за квалификационната дейност-23-242023/09/292023-09-29 15:46:46
23-24 Училищна програма за гражданско,здравно и екологично образование2023/09/292023-09-29 15:40:48
23-24 ПБЗУТ2023/09/292023-09-29 15:39:28
23-24 Етичен кодекс на ОУ В. Левски2023/09/292023-09-29 15:38:34
23-24 Форми на обучение в ОУ В. Левски2023/09/292023-09-29 15:37:26
ПДУ септември 2023 г.2023/09/292023-09-29 15:35:38
Програма за предоставяне равни възможности на ученици от уязвими групи2022/10/142022-10-14 08:32:25
Правилник за дейността на училището 22-232022/10/142022-10-14 08:31:04
Програма за превенция на ранното напускане на училище-22-232022/10/132022-10-13 10:05:54
ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград-22-232022/10/132022-10-13 10:02:46
Форми на обучение в ОУ В. Левски 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 09:04:07
Училищна програма за гражданско, здравно и екологично образование 2021/2022 уч.година2021/10/072021-10-07 09:02:39
Програма за предоставяне на равни възможности 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 09:01:04
Програма за превенция на ранното напускане на училище- 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 08:58:29
Правилник за дейността на училището 2021/2022 уч.година2021/10/072021-10-07 08:56:54
План за квалификационната дейност 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 08:54:06
Механизъм за противодействие на училищния тормоз 2021/2022 уч. година2021/10/072021-10-07 08:51:30
Етичен кодекс 2021/2022 учебна година2021/10/072021-10-07 07:57:53
Стратегия на ОУ “Васил Левски” 2021-20242021/10/062021-10-06 11:20:07
Мерки за повишаване на качеството 2021-2022уч.година2021/10/062021-10-06 11:11:52
Вътрешни правила за квалификационна дейност 2021/2022 уч. година2021/10/062021-10-06 11:09:19
Етичен кодекс на ОУ В. Левски 20-212021/05/072021-05-07 10:12:39
План за квалификационна дейност 20/21 уч.година2021/02/162021-02-16 10:37:22
Механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие-2021г.2021/02/162021-02-16 10:31:52
Стратегия на ОУ “Васил Левски” 2020-20242021/02/162021-02-16 10:01:09
20-21г.- Форми на обучение в ОУ “В. Левски”2021/02/162021-02-16 08:58:38
Училищна програма за гражданско, здравно и екологично образование -2020-21 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:45:44
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи -202021 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:44:43
Програма за превенция на ранното напускане на училище -2020-21 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:43:41
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд – 2020-212020/10/042020-10-04 13:42:44
Правилник за дейността на училището -2020-21 уч. г.2020/10/042020-10-04 13:41:42
Мерки за повишаване на качеството на образование -2020-212020/10/042020-10-04 13:38:20
Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение2019/10/142019-10-14 18:00:49
Правилник за дейността на училището 2019-2020 уч. година2019/10/142019-10-14 17:59:51
Правилник за дейността на училището – актуализация м. февруари 20192019/03/072019-03-07 10:47:39
СТАТУТ ЗА ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДИ – 2018-2019г.2018/10/162018-10-16 12:08:50
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвимите групи2018/10/162018-10-16 12:07:22
Програма за превенция на ранното напускане на училище2018/10/162018-10-16 12:06:17
Правилник за дейността на училището 2018/2019 г.2018/10/162018-10-16 12:04:58
Дневен режим 2018/2019 учебна година2018/10/162018-10-16 12:02:35
Годишен план 2018/2019 учебна година2018/10/162018-10-16 11:38:43
СТАТУТ ЗА ПООЩРЕНИЯ И НАГРАДИ2018/02/222018-02-22 17:03:34
Актуализиран Правилник за дейността на училището- декември 2017г.2018/02/222018-02-22 16:49:14
Форми на обучение в ОУ “Васил Левски”2017/11/092017-11-09 08:55:23
Училищна програма за ЦОУД 20172017/11/092017-11-09 08:52:59
Стратегия на ОУ “Васил Левски” 2017г.2017/11/092017-11-09 08:49:53
Програма за равни възможности на ученици от уязвимите групи2017/11/092017-11-09 08:47:33
Програма за превенция на ранното напускане на училище2017/11/092017-11-09 08:45:52
Етичен кодекс на ОУ “Васил Левски”2017/11/092017-11-09 08:44:30
Дневен режим-2017/2018 учебна година2017/11/092017-11-09 08:39:30
Правилник за дейността на училището 2017-2018 г.2017/11/092017-11-09 08:26:39
Годишен план за учебната 2017-2018година2017/11/092017-11-09 08:23:31
Актуализиран Правилник за дейността на училището 2016-2017 уч. г.2017/05/052017-05-05 16:52:58
Стратегия на ОУ Васил Левски2017/05/042017-05-04 14:06:55
Спортен календар2017/04/212017-04-21 20:40:20
Годишен план 2016-20172017/04/212017-04-21 19:43:30
Мерки за повишаване качеството на образование и възпитание – 2016-172017/04/212017-04-21 19:40:01
Програма за превенция на ранното напускане 16-172017/04/212017-04-21 19:38:36
Програма за равни възможности2017/04/212017-04-21 19:37:41
Училищен спортен календар 2016-20172017/04/212017-04-21 19:34:34
Училищна програма за ЦОУД2017/04/212017-04-21 19:30:39
Дневен режим2017/04/212017-04-21 19:24:38
Правилник за дейността на училището2017/04/212017-04-21 19:10:41