За екипа от ст.учители Събка Кильова-Кирчева, Розалия Чипчиева, Искра Даскалова-Инджова, директора Нина Пашова и зам.директора Мариета Дюлгерова, работещи по иновативния проект “Интерактивна математика за знаещи, можещи и успяващи ученици” на ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград, беше изключително вълнуващо и вдъхновяващо да бъде на посещение в 
Виж повече
Математика – ИУЧ в 3 „а“ клас се преподава по иновативен начин. Организираните от преподавателя г-жа Кильова – Кирчева практически и игрови дейности превръщат математиката в увлекателна дейност и забавление. В тези часове третокласниците се учат да изразят своите емоции и впечатления. Самооценяват се, а 
Виж повече
Прилагането на иновации в часовете по Математика -ИУЧ в 3”Б” клас с класен ръководител г-жа Розалия Чипчиева помагат на учениците да подобрят образователните си резултати, повишават критичното мислене и творчество. Учениците ги очакват с трепет и участват в тях с интерес!  
Виж повече
На 13.04.20224г. 170 ученици от начален етап на образование от ОУ “Васил Левски” Златоград и техните учители потеглиха на образователна екскурзия до Стара Загора. Там ще посетят Музеят на религиите и и Регионалния историческия музей. Екскурзията е организирана по Национална програма ” България – образователни 
Виж повече
През месец март 2024г.  стартираха дейностите в ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград по проект “Успех за теб”. Учениците включени в Дейност 3, 4 и 5 по проекта получиха пособия и материали.    
Виж повече