Прилагането на иновации в часовете по Математика -ИУЧ в 3”Б” клас с класен ръководител г-жа Розалия Чипчиева помагат на учениците да подобрят образователните си резултати, повишават критичното мислене и творчество. Учениците ги очакват с трепет и участват в тях с интерес!

 

Comments are closed.