клуб „Езиков свят“

На 22 март четвъртокласниците от клуб „Езиков свят“ за занимания по интереси, под ръководството своя учител г-жа Лозана Вълчева показаха своите артистични умения като драматизираха приказка по избор.
Докосвайки се до света на любими приказни герои, четейки думите им и превъплъщавайки се в образите им, четвъртокласниците обогатиха своята читателска култура и общочовешки ценности за красиво и добро.
Тези часове са доказателство, че училището може да бъде по-привлекателно място за изява на личностните умения и заложби на всеки ученик, както и възможност за общуване чрез средствата на изкуството. Прилагането на интерактивни подходи в обучителния процес подкрепя и развива креативното мислене на учениците.
Comments are closed.