Стартиране на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

През месец ноември 2019г. в ОУ “Васил Левски” стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, изразяващи се в осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по уч. предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание, които бяха организирани в 10 групи:

  1. В първи клас две групи по БЕЛ с ръководители г-жа Елеонора Бошнакова и г-жа Федя Талева;
  2. В трети клас две групи по математика с ръководители г-жа Здравка Хаджийска и г-жа Събка Кильова- Кирчева;
  3.  В четвърти клас три групи по математика с ръководители г-жа Светлана Букова, г-жа Минка Мангарудова и г-жа Детелина Кафеджиева;
  4.  В шести клас една група по БЕЛ с ръководител г-жа Минка Симеонова;
  5.  В седми клас две групи по БЕЛ и Математика с ръководители г-жа Роска Пелтекова и г-жа Албена Ушева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *