Пайдушко хоро. Разучаване на основни танцови движения под ръководството на родители

На 22.03.2018 година клуб „ Ритми и танци” по проект BG05M20P001-2004-0004

“Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности Твоят час”, проведе дейности под ръководството на родители на тема „ Пайдушко хоро. Разучаване на основни танцови движения  под ръководството на родители”.

Родителите Дафинка Хасапчиева и Миглена Глухова показаха на учениците движението на ръцете по време на танца. Демонстрираха им как да свържат всички фигури,за да се получи хорото. Как то да изглежда красиво и еднакво.

По време на демонстрацията малките танцьори получиха практични познания за „ Пайдушко хоро”, развивайки музикалните си и танцовите си заложби. Те с лекота възприеха движенията и работиха в екип. Затвърдиха знанията и уменията си.

Дейността доказва полезността от партньорство с родителите, приобщавайки ги към групата, създава траен интерес и общуване с музиката и засилва обичта към българското народно творчество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *