Пазители на традициите

С наближаването на предстоящите коледни празници, клуб “Обичам българското и България” по по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, проведе час под ръководството на родителя Здравка Пинева.Темата е “Пазители на традициите” и е част от заплануваните по график дейности.Инициативата бе споделена от няколко седмокласници, които заедно с четвъртокласниците, обогатиха знанията си за Рождество Христово и за традициите, с които се свързват дните преди Коледа в България, наблюдавайки презентации.

Участниците в клуба усетиха духа на предстоящите празници, споделяйки за различни традиции,обичаи и игри, които обединяват семейството в нощта на зимния празник. Изтеглиха си подранили коледни късметчета и опитаха от коледната питка, подготвена от г-жа Пинева.

Участието в подобни инициативи възпитава творчески активни личности-пазители на  българските традициите и родолюбие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *