ГЕОМЕТРИЯТА В ЕЖЕДНЕВИЕТО -ЗАНЯТИЕ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА РОДИТЕЛИ

На 26.06.2017 г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с групите ученици, включени в извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения по математика: „Подготовка за НВО – математика“ – 6 клас, „Математиката – лесна и интересна“ – 8 клас с ръководител Мирослава Мемова и „Математика – подготовка за НВО“ – 7 клас с ръководител Елеонора Чепинска се проведе занятие под ръководството на родители на тема: „Геометрия в ежедневието“.
Господин Велин Хаджиев представи презентация на тема: „Геометрията около нас“. Представи на учениците факти и снимков материал за произхода на геометрията, за измерванията в древността, домове и сгради в древността, имащи геометрична форма, фигури с магическо значение за хората. Запозна учениците с геометрията в съвременния свят – в архитектурта, транспорта, природата, физика, химия, медицината.
Учениците имаха възможност да изработят календар за 2017 година по шаблон, съставен от геометрични фигури.
Следвайки указанията от сайта http://origamite.com/smartphone-holder/ , учениците изработиха оригами стойка (холдер) за смарт телефон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *