“Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”-6а и 7 клас

Стартираха дейностите по Национална програма “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Бяха проведени родителски срещи с родители на учениците от 6а клас, с кл.ръководител Е.Кормова, 7а клас, с кл.ръководител А.Мостабашова и 7б клас с кл.ръководител В.Йорданова. Темите, които се дискутираха бяха: 6а кл.-“Детето сред другите деца”; 7а клас- “Общуваме безопасно в интернет” и в 7 б клас- “Лесно преносими инфекции и защита от вируси “.

 

Comments are closed.