Отново заедно- 21г.

След като МОН одобри нашия проект по НП “Отново заедно”, се проведе морски лагер с 20 ученици от ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград к Слънчев бряг. Програмата се изпълни на 100%, както по изпълнение на целите, така и по дейности. Нашите ученици участваха заедно в културни събития, в забавни игри във вода и на суша, разглеждаха исторически и съвременни обекти, возиха се на влакче и корабче, смееха се, играеха и споделяха своите интереси помежду си, без разлика на възрастовите си характеристики. Всички участваха за първи път в такъв лагер и бяха изключително въодушевени и мотивирани да спазват правилата в своето задружно голямо “семейство”. Нашата група от ученици и ръководители показаха висока култура на поведение на обществени места, проявяваха отлична култура на социално общуване, поради което бяха посрещани навсякъде с възхищение и обич. Тази реакция на непознатите хора към тях доведе до задоволство и развитие на самоконтрола и възпитаността на нашите ученици. Всички деца имаха незабравими преживявания, но нито веднъж не забравяха да потърсят и закупят подаръци за своите близки – за мама, тати, сестричка, бати, братовчеди, лели и чичовци, даже и за своя туроператор, бате Сашо. Ние сме изключително доволни, защото това показа, че нашата работа в училище е качествена и връзката с родителите и семейството са основани на взаимопомощ. Знаем, че още много, много ученици от училище заслужават такова изживяване, но това позволяваше националната програма, която тръгна доста късно да се реализира. Надявам се тази програма да продължи и през следващите години, защото за нас тя беше успешна и необходима. Благодарим на всички, които ни се радваха и подкрепяха!

Comments are closed.