„Обичам природата – и аз участвам“

През месец февруари 2022 г. нашето училище кандидатства в конкурс в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда- 2022“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Училището ни беше одобрено и получи финансиране за реализирането на идеята за създаване на „Учебни кътове на открито“.

Целта на проекта е повишаване и затвърждаване на екологична култура и самосъзнание сред подрастващите, както и дългосрочна алтернатива за въвеждане на алтернативни подходи за обучение на открито чрез преживяване.

Вече са готови учебните кътове и паркови алеи в двора на училището.

По повод приключване дейностите по реализиране на проекта, учениците от 4. клас проведоха конференция на открито на тема „ Природата и ние“.

Гост на срещата бе г-жа Върбанова, представител на ДГС- Златоград. Четвъртокласниците разискваха въпроси, свързани с опазването на природата.

Учениците показаха екологични познания и култура по въпроси, отнасящи се до природосъобразния начин на живот. Включиха се с ентусиазъм в интересните игри и викторини, подготвени от госта.

Учебните кътове на открито ще бъдат любимо място за отдих, развлекателни игри и провеждане на пълноценен образователен процес на открито.

Остава огромната отговорност на всеки от нас да пази и поддържа чисто, създаденото ново пространство.

 

Comments are closed.