Дейност 5

Във връзка с изпълнение на проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”,  допълнителните обучения по дейност 5  се осъществяват и в присъствена форма на обучение. В ОУ “Васил Левски” ,гр. Златоград бяха сформирани 11 групи включващи общо 20 ученика. Дейността се изпълняваше от 2.06.2023г. до 30.06.2023г.

 

 

 

 

Comments are closed.