Отчети

Име на документаДата
Отчет на бюджета към 30.06.2024 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2024/07/162024-07-16 09:24:20
Отчет към 30.06.2024 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BBG05SFPR001-1.001-0001 Успех за теб2024/07/162024-07-16 09:23:07
Отчет на бюджета към 30.06.2024 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2024/07/162024-07-16 09:21:14
Отчет на бюджета към 31.03.2024 г. на ОУ В. Левски, гр. Златоград- дофинансиране2024/04/082024-04-08 12:05:16
Отчет към 31.03.2024 г._на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2024/04/082024-04-08 12:03:39
Отчет към 31.03.2024 г. на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2024/04/082024-04-08 12:02:48
Отчет към 31.03.2024 г. на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи2024/04/082024-04-08 12:01:28
Отчет към 31.03.2024 г. на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05SFPR001-1.001-0001_Успех за теб2024/04/082024-04-08 11:56:55
Отчет на бюджета към 31.03.2024 г._на ОУ В. Левски, гр. Златоград2024/04/082024-04-08 11:55:22
Отчет към 31.12.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи2024/01/102024-01-10 10:50:01
Отчет на бюджета към 31.12.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2024/01/102024-01-10 10:45:58
Отчет на бюджета към 31.12.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2024/01/102024-01-10 10:44:18
Отчет към 31.12.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2024/01/092024-01-09 10:19:16
Отчет към 31.12.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2024/01/092024-01-09 10:17:26
Отчет към 30.09.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2023/10/132023-10-13 20:28:58
Отчет на бюджета към 30.09.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2023/10/132023-10-13 20:26:51
Отчет на бюджета към 30.09.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2023/10/132023-10-13 20:25:52
Отчет към 30.09.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи2023/10/132023-10-13 20:24:09
Отчет към 30.09.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2023/10/132023-10-13 20:20:36
Отчет на бюджета към 30.09.2023 година на ОУ “В. Левски”, гр. Златоград2023/10/132023-10-13 20:15:14
Отчет на бюджета към 30.06.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2023/07/072023-07-07 10:49:26
Отчет на бюджета към 30.06.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2023/07/072023-07-07 10:47:59
Отчет към 30.06.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”2023/07/072023-07-07 10:46:26
Отчет към 30.06.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”2023/07/072023-07-07 10:43:43
Отчет към 30.06.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”2023/07/072023-07-07 10:42:08
Отчет на бюджета към 31.03.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2023/04/062023-04-06 08:58:06
Отчет на бюджета към 31.03.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2023/04/062023-04-06 08:57:23
Отчет към 31.03.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2023/04/062023-04-06 08:56:29
Отчет към 31.03.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2023/04/062023-04-06 08:55:27
Отчет към 31.03.2023 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи2023/04/062023-04-06 08:53:55
Отчет на бюджета към 31.12.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2023/01/092023-01-09 08:49:58
Отчет на бюджета към 31.12.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2023/01/092023-01-09 08:49:13
Отчет към 31.12.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи2023/01/092023-01-09 08:48:17
Отчет към 31.12.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2023/01/092023-01-09 08:45:00
Отчет към 31.12.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2023/01/092023-01-09 08:44:04
Отчет на бюджета към 30.09.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2022/10/072022-10-07 11:20:51
Отчет на бюджета към 30.09.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2022/10/072022-10-07 11:19:48
Отчет към 30.09.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи2022/10/072022-10-07 11:18:25
Отчет към 30.09.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2022/10/072022-10-07 11:17:13
Отчет към 30.09.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2022/10/072022-10-07 11:15:18
Отчет на бюджета към 30.06.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2022/07/132022-07-13 10:31:52
Отчет на бюджета към 30.06.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2022/07/132022-07-13 10:31:05
Отчет към 30.06.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2022/07/132022-07-13 10:29:33
Отчет към 30.06.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2022/07/132022-07-13 10:28:37
Отчет към 30.06.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи2022/07/132022-07-13 10:27:44
Отчет на бюджета към 31.03.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2022/04/122022-04-12 09:21:36
Отчет на бюджета към 31.03.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2022/04/122022-04-12 09:20:50
Отчет към 31.03.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по”Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”2022/04/122022-04-12 09:20:06
Отчет към 31.03.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект “Образование за утрешния ден”2022/04/122022-04-12 09:18:48
Отчет към 31.03.2022 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект “Подкрепа за успех”2022/04/122022-04-12 09:17:46
Отчет на бюджета към 31.12.2021 година на ОУ Васил Левски, гр. Златоград2022/01/112022-01-11 10:42:13
Отчет на бюджета към 31.12.2021 година на ОУ Васил Левски, гр. Златоград – дофинансиране2022/01/112022-01-11 10:40:58
Отчет към 31.12.2021 година на ОУ Васил Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-5.011-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”2022/01/112022-01-11 10:39:26
Отчет към 31.12.2021 година на ОУ Васил Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2022/01/112022-01-11 10:37:41
Отчет към 31.12.2021 година на ОУ Васил Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”2022/01/112022-01-11 10:36:00
Отчет на бюджета към 30.09.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград2021/10/112021-10-11 11:49:17
Отчет на бюджета към 30.09.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2021/10/112021-10-11 11:47:43
Отчет към 30.09.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2021/10/112021-10-11 11:46:15
Отчет към 30.09.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2021/10/112021-10-11 11:44:27
Отчет на бюджета към 31.06.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград – дофинансиране2021/07/082021-07-08 09:20:55
Отчет на бюджета към 31.06.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златогра2021/07/082021-07-08 09:20:01
Отчет към 31.06.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден.2021/07/082021-07-08 09:18:41
Отчет към 31.06.2021 година на ОУ В. Левски, гр. Златоград по проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2021/07/082021-07-08 09:17:16
Отчет на бюджет към 31.03.2021 г. на ОУ В. Левски, гр. Златоград2021/04/162021-04-16 09:08:53
Отчет на бюджет към 31.03.2021 г. – дофинансиране2021/04/162021-04-16 09:06:36
Отчет към 31.03.2021 г. по проект Подкрепа за успех2021/04/162021-04-16 09:04:48
Отчет към 31.03.2021 г. по проект Образование за утрешния ден2021/04/162021-04-16 09:02:42
ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 Г. НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН”2021/01/252021-01-25 09:18:48
ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 Г. НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”2021/01/252021-01-25 09:16:44
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДОФИНАНСИРАНЕ КЪМ 31.12.2020Г.2021/01/252021-01-25 09:14:20
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020Г.2021/01/252021-01-25 09:12:39
Отчет за касово изпълнение на проект BG05M2OP001-2.012-0001 Образование за утрешния ден2020/10/132020-10-13 08:07:53
Отчет за касово изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех2020/10/132020-10-13 08:06:18
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА2020/10/132020-10-13 08:04:38
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА ДОФИНАНСИРАНЕ2020/10/132020-10-13 08:03:18
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ2020/07/142020-07-14 09:25:55
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН2020/07/142020-07-14 09:25:00
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР.ЗЛАТОГРАД КЪМ 30.06.2020 Г._0001722020/07/142020-07-14 09:22:27
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР.ЗЛАТОГРАД КЪМ 30.06.2020 Г._0001732020/07/142020-07-14 09:21:25
Отчет дофинансиране към 31.03.2020 година2020/04/212020-04-21 09:54:04
Отчет проект BG05M2OP001-2.011-0001 Подкрепа за успех към 31.03.2020 година2020/04/212020-04-21 09:47:43
Отчет училище към 31.03.2020 година2020/04/212020-04-21 09:46:25
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА2020/01/172020-01-17 10:56:12
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ2020/01/172020-01-17 09:22:53
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА2020/01/172020-01-17 09:21:43
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА ОУ В.ЛЕВСКИ ЗЛАТОГРАД2019/10/302019-10-30 16:47:51
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА ДОФИНАНСИРАНЕ ОУ В.ЛЕВСКИ ЗЛАТОГРАД2019/10/302019-10-30 16:46:59
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019 Г. ОУ В.ЛЕВСКИ ,ГР.ЗЛАТОГРАД2019/07/152019-07-15 13:23:40
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019 Г. ДОФИНАНСИРАНЕ ОУ В.ЛЕВСКИ ,ГР.ЗЛАТОГРАД2019/07/152019-07-15 11:25:50
Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2019г. до28.02.2019г.- дофинансиране2019/04/172019-04-17 11:20:51
Отчет за изпълнението на бюджета от 01.01.2019г. до28.02.2019г.2019/04/172019-04-17 11:18:54
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ЦОУД ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЪМ 31.12.2018г.2019/02/202019-02-20 08:09:22
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЪМ 31.12.2018г.2019/02/202019-02-20 08:06:47
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ПОДКР.ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЪМ 31.12.2018г.2019/02/202019-02-20 08:05:17
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” КЪМ 31.12.2018 Г.2019/02/202019-02-20 08:03:45
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ДОФИНАНСИРАНЕ КЪМ 31.12.2018 Г.2019/02/202019-02-20 08:01:54
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС ОУ В.ЛЕВСКИ,ГР.ЗЛАТОГРАД М.09.2018 г.2018/10/172018-10-17 11:49:54
ОТЧЕТ ОУ В.ЛЕВСКИ,ГР.ЗЛАТОГРАД М.09.2018г. ДОФИНАНСИРАНЕ2018/10/172018-10-17 11:48:42
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ОУ В.ЛЕВСКИ,ГР.ЗЛАТОГРАД М.09.2018 ГОДИНА2018/10/172018-10-17 11:47:02
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС КЪМ 30.06.2018 Г. ОУ В.ЛЕВСКИ, ГР.ЗЛАТОГРАД2018/07/112018-07-11 14:44:09
ОТЧЕТ ЗА ИЗП. НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 Г. ОУ В.ЛЕВСКИ, ГР.ЗЛАТОГРАД2018/07/112018-07-11 14:43:16
ОТЧЕТ ЗА ИЗП. НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 Г. ОУ В.ЛЕВСКИ, ГР.ЗЛАТОГРАД ДОФИНАНСИРАНЕ2018/07/112018-07-11 14:42:06
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС 31.03.2018 Г.2018/04/162018-04-16 10:50:25
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ- УЧИЛИЩЕ И ДОФИНАНСИРАНЕ към31.03.2018 Г.2018/04/162018-04-16 10:48:20
Отчет бюджет от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.Проект “Равен достъп и личностно развитие”2017/11/132017-11-13 09:10:19
Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.2017г.2017/11/132017-11-13 09:08:51
Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. “Твоят час”2017/11/132017-11-13 09:07:51
Отчет за изпълнение на бюджета от 01.01.2017г. до 30.09.2017г. дофинансиране2017/11/132017-11-13 09:06:17
ОТЧЕТ ПРОЕКТ ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ КЪМ 30.06.2017 Г.2017/08/022017-08-02 09:35:36
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ УЧИЛИЩЕ КЪМ 30.06.2017 Г.2017/08/022017-08-02 09:34:38
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ УЧИЛИЩЕ ДОФИНАНСИРАНЕ КЪМ 30.06.2017 Г.2017/08/022017-08-02 09:27:17
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2017г.ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ”2017/06/272017-06-27 12:41:14
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2017г. УЧИЛИЩЕ2017/06/272017-06-27 12:39:34
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2017г. УЧИЛИЩЕ ДОФИНАНСИРАНЕ2017/06/272017-06-27 12:37:22
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2017 г. ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”2017/06/272017-06-27 12:33:33
Отчет на бюджета от 01.01.2015г. до 31.12.2015г2017/04/222017-04-22 08:38:10
Отчет бюджет до 30.06.2015г. по проект “Включващо обучение”2017/04/222017-04-22 08:37:25
Отчет март 2013 г.2017/04/222017-04-22 08:13:21
Отчет юни 2013 г2017/04/222017-04-22 08:11:52
Отчет училище септември 2013 г2017/04/222017-04-22 08:10:38
Отчет училище декември 2013 г2017/04/222017-04-22 08:08:53
Отчет училище март 2014 г.2017/04/222017-04-22 08:07:46
Отчет училище юни 2014 г2017/04/212017-04-21 21:10:39
Отчет м.09.2014 година училище2017/04/212017-04-21 21:09:30
Отчет бюджет към 31.12.2014 г2017/04/212017-04-21 21:08:01
Отчет бюджет към 31.12.2014 г дофинансиране2017/04/212017-04-21 21:06:46
Отчет Бюджет към 31.12.2014 г ПР.BG051PO001-3.1.06 по ОП PЧР180320152017/04/212017-04-21 21:02:50
Отчет бюджет към 31.12.2014 г ПР.BG051PО001-3.1.06 ПО ОП РЧР180320152017/04/212017-04-21 20:59:44
Отчет бюджет към 31.12.2014 г ПРBG051PF001-4.1.07 по ОП РЧР180320152017/04/212017-04-21 20:57:32
Отчет бюджет до 31.03.2015г2017/04/212017-04-21 20:38:05
Отчет от 01.01. до 31.03.2015 г по проект Включващо обучение2017/04/212017-04-21 20:35:06
Отчет бюджет до 30.06.2015г2017/04/212017-04-21 20:33:13
Отчет бюджет до 30.06.2015г. по проект “Включващо обучение”2017/04/212017-04-21 20:27:46
Отчет до 30.06.2015г. по проект Средищни училища2017/04/212017-04-21 20:23:17
Отчет от 01.01.до 30.09.2015г.2017/04/212017-04-21 20:22:00
Отчет до 30.09.2015г по проект Включващо обучение2017/04/212017-04-21 20:20:01
Отчет до 30.09.2015г. по проект Средищни училища2017/04/212017-04-21 20:16:44
Отчет на бюджета от 01.01.2015г. до 31.12.2015г2017/04/212017-04-21 20:13:50
Отчет Бюджет към 30.06.2016 Дофинансиране2017/04/212017-04-21 19:58:34
Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС- “Включващо обучение” от 01.01. до 31.03.2017/04/212017-04-21 19:58:11
Отчет Бюджет към 30.06.2016 г проект подкрепа за равен достъп и личностно развитие2017/04/212017-04-21 19:54:47
Отчет Бюджет към 30.06.2016 г.2017/04/212017-04-21 19:52:50
Отчет Бюджет към 30.09.2016 г Дофинансиране2017/04/212017-04-21 19:50:53
Отчет училище към 31.12.2016 г2017/04/212017-04-21 19:21:44
Отчет училище дофинансиране към 31.12.20162017/04/212017-04-21 19:18:00
Отчет проект твоят час към 31.12.2016 г2017/04/212017-04-21 19:16:01
Отчет проект подкрепа за равен достъп и личностно развитие към 31.12.20162017/04/212017-04-21 19:12:58