През месец март 2024г.  стартираха дейностите в ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград по проект “Успех за теб”. Учениците включени в Дейност 3, 4 и 5 по проекта получиха пособия и материали.    
Виж повече
Учениците от клуб „ Духът на българските традиции“  по проект “Успех за теб” с ръководител госпожа Емилия Кормова се включи в празника „Трифониада“ 2024.    
Виж повече