На 31.05.2018г. учениците от групата за извънкласни дейности „Аз съм добър, ти си добър -превенция на агресията ” с ръководител г-жа Светлана Букова по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 
Виж повече
На 2.05.2018г. клуб „Художествено слово” по проект BG05M20P00- 2004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности / Твоят час/” проведе занятие под ръководството на родител- г-жа Ралица Караасенова. Заниманието се проведе на открито- в 
Виж повече
Учениците от група по интереси „Аз съм добър, ти си добър – превенция на агресията” по проект „Твоят час” посетиха ДГ „Радост”. Четоха приказки на децата от различните групи и им подариха книжки. Целта на инициативата е да се насърчи четенето още от най-ранна детска 
Виж повече
На 22.03.2018 година клуб „ Ритми и танци” по проект BG05M20P001-2004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности Твоят час”, проведе дейности под ръководството на родители на тема „ Пайдушко хоро. Разучаване 
Виж повече
На 23.04.2018 година учениците от група за занимания по интереси ”УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ-ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА” по проект ”Твоят час” се включиха в  мероприятия по повод- СВЕТОВНИЯ ДЕН НА КНИГАТА И АВТОРСКОТО ПРАВО. Маратонът на четенето се проведе в читалище „Просвета-1908” под ръководството на родителя Виктория 
Виж повече
За тринадесета поредна година библиотеката при ОНЧ „Просвета- 1908”-Златоград отбелязва 23 април- Световен ден на книгата и авторското право с разнообразни инициативи. В Маратона на четенето се включиха учениците от 2 а, б и 2 б, в ЦДО и ученици от група по интереси „Уча 
Виж повече
На 24.03.2018г. в Етнографски музей гр. Златоград, под ръководството на  художника-грънчар Велин Хашъмов учениците от група по интереси „Аз съм добър, ти си добър – превенция на агресията”, по проект „Твоят час”  изваяха от глина керамични изделия с помощта на грънчарско колело. Във всеки предмет 
Виж повече
На 22.02.2018 година клуб „ Ритми и танци” по проект BG05M20P001-2004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности Твоят час”, проведе дейности под ръководството на родители на тема „Пайдушко хоро”-сглобяване на фигурите. 
Виж повече
На 7.03.2018г. група за занимания по интереси  „Художествено слово” по проект BG05M20P00- 2004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -/ Твоят час/”,  проведе занятие под ръководството на родител- госпожа Ирина Симеонова. Учениците разучаваха 
Виж повече
Клуб “Обичам българското и България” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отбеляза 145 години от гибелта 
Виж повече