Участниците от клуб „Моят по-добър свят“ с ръководител Лозана Вълчева по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , успяха да се докоснат до магията на родопската каба гайда и се насладиха на вълшебното ѝ звучене, участвайки в беседата „Историята на гайдата от траките до днешно време“. 
Виж повече
Мама е обич, Мама е радост, Мама е топла прегръдка и нежна опора. А моята майка е най-добрата на света! По повод 8-ми март международен ден на жената, учениците от клуб „Моят по-добър свят“ с р-л Лозана Вълчева по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ работиха  
Виж повече
Първомартенско дърво с думи за доброто и щъркелово гнездо посрещнаха и зарадваха днес учениците и учителите от ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград. Инициативата е по проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и се осъществи от клуб „Моят по-добър свят“ с ръководител Лозана Вълчева. Честита Баба Марта! 
Виж повече
https://www.facebook.com/134398370044518/videos/347602686530867
Виж повече
На 28. 01. 2021 г. в група за занимания по интереси „Уча дигитално“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран по ОП ” Наука и образование за интелигентен растеж” 2014- 2020 г се проведе публична изява- състезание. Участниците  в групата са ученици от 1. 
Виж повече
Третокласниците от  клуб „Моят по-добър свят“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , финансиран по ОП ” Наука и образование за интелигентен растеж” 2014- 2020 г. с ръководител Лозана Вълчева изработиха интересни аквариуми с анимирани морски обитатели, работейки  по темата „Изкуството-вдъхновение, фантазия и красота“. Споменът 
Виж повече
Във връзка с обявеното извънредно положение от 13.03.2020г., дейностите в групите по проекта бяха преустановени. През юни 2020г. след указания от РУО Смолян дейностите на групите бяха възстановени присъствено.
Виж повече
През месец ноември 2019г. в ОУ “Васил Левски” стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, изразяващи се в осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие чрез допълнително обучение по уч. предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояване 
Виж повече