На 18.11.2021г. се проведе родителска среща с родителите на учениците от 6  клас  по Национална програма “Участвай и променяй-родителят,активен партньор в училищния живот”. Темитена срещата: 6А-“Какво е да си родител,ученик и учител в VI клас. 6 Б- Алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества или здраве за всички”. 
Виж повече
На 30.09 2021 г.в 5 а и 5б клас се проведоха родителски срещи по Националната програма “Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния.живот”. Темите, които се обсъдиха са: 5 “а”клас-“Адаптация на ученика в училище-училищна и родителска подкрепа ” 5 “б”клас-” Подкрепа и уверено начало в 
Виж повече
На 21.09 2021 г.в 4 клас се проведоха родителски срещи по Националната програма “Участвай и променяй-родителят,активен партньор в уч.живот”.Темите,които се обсъдиха са: 4 “а”клас-“Аз и семейството ми в социалните мрежи-лични данни, снимки,публикации,чатове” 4 “б”клас-“Работещо партньорство в интерес на ученика и неговото пълноценно развитие”. 4 “в”клас-Ролята 
Виж повече
През месец октомври се проведоха родителски срещи в третите класове по НП “Участвай и променяй- родителят, активен партньор в уч. живот.” Темата в 3а клас беше “Как да се справим с детската агресия”, а в 3б- “Заедно управляваме емоциите”, където лектор беше Юлия Христова-психолог. Бяха 
Виж повече
На 16.11.2021 г. в Google Meet – 2. А клас се проведе родителска среща на тема : „Подай ръка. Бъди толерантен“. Срещата се организира по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Като участници бяха поканени Михаела Брънгова – психолог и 
Виж повече
На 23.09.2021 г. в нашето училище се проведоха първите срещи с родителите на учениците от І а и І б класове по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Срещата с родителите от І а клас бе на тема: “Приемане 
Виж повече
През месец октомври 2021 г. в ОУ „ Васил Левски “ – гр. Златоград започнаха дейностите по НП „Заедно с грижата за ученика “ по Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с учителите по учебни предмети от прогимназиалния 
Виж повече
ОУ „Васил Левски“, град Златоград, реализира проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Осигурена е вътрешна (подвижна площадка) за обучението по БДП, съгласно изискванията, като 80% са средства осигурени от програмата, а 20% е 
Виж повече
На 08.11.2021 г. учениците от 2. клас реализираха дейност по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. В часа по околен свят направиха виртуална разходка в Музея на Взаимното училище. Уредникът на музея Ема Александрова запозна учениците с историята 
Виж повече
Днес, в часовете по история и цивилизации продължихме дейностите по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ по Модул . Учениците от 5а и 5б клас и старши учител Е. Кормова посетиха Археолого – етнографския музей, където разгледаха находките открити в родния край от времето 
Виж повече