След като МОН одобри нашия проект по НП “Отново заедно”, се проведе морски лагер с 20 ученици от ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград к Слънчев бряг. Програмата се изпълни на 100%, както по изпълнение на целите, така и по дейности. Нашите ученици участваха заедно в 
Виж повече
На 28.05.2022 год., се проведе заключителния етап от реализирането на проект: “Участвай и променяй-родителят активен партньор в училищния живот“ по Национална програма 15 на МОН. Училищният спортен празник „Заедно спортуваме-за здраве и сила“ още веднъж доказа, че е най-хубаво, когато сме заедно. Родители, ученици и 
Виж повече
Уроците в музеите – очаквани и интересни за учениците. Проведените уроци в музей „Дельо войвода“ и Археолого-етнографски музей дадоха възможност на второкласниците да изучават и изследват миналото на родния край чрез директен допир и наблюдение, създадоха траен интерес към българската история. Дейностите са по Национална 
Виж повече
Като част от дейностите на клубовете по занимания по интереси по математика в шести клас с ръководител Елеонора Чепинска, се проведе математическо състезание под надслов „Загадъчното число Пи“. Състезаваха се отборите на 6.а и 6.б клас. Учениците показаха много добри математически знания и умения и 
Виж повече
На 16.02.2022г. Класните ръководители на 3 клас проведоха родителски срещи по НП “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Съвместно родители и учители обсъждаха въпроси и идеи, свързани с темите : в 3а клас – „Как да не изгубим детето във виртуалния 
Виж повече
На 10.02.2022 г. класният ръководител на І а клас г-жа Кильова – Кирчева проведе родителска среща с родителите на учениците от класа по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Тема на срещата бе: “Техники за общуване с децата ни, 
Виж повече
На 18.11.2021г. се проведе родителска среща с родителите на учениците от 6  клас  по Национална програма “Участвай и променяй-родителят,активен партньор в училищния живот”. Темитена срещата: 6А-“Какво е да си родител,ученик и учител в VI клас. 6 Б- Алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества или здраве за всички”. 
Виж повече
На 30.09 2021 г.в 5 а и 5б клас се проведоха родителски срещи по Националната програма “Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния.живот”. Темите, които се обсъдиха са: 5 “а”клас-“Адаптация на ученика в училище-училищна и родителска подкрепа ” 5 “б”клас-” Подкрепа и уверено начало в 
Виж повече
На 21.09 2021 г.в 4 клас се проведоха родителски срещи по Националната програма “Участвай и променяй-родителят,активен партньор в уч.живот”.Темите,които се обсъдиха са: 4 “а”клас-“Аз и семейството ми в социалните мрежи-лични данни, снимки,публикации,чатове” 4 “б”клас-“Работещо партньорство в интерес на ученика и неговото пълноценно развитие”. 4 “в”клас-Ролята 
Виж повече
През месец октомври се проведоха родителски срещи в третите класове по НП “Участвай и променяй- родителят, активен партньор в уч. живот.” Темата в 3а клас беше “Как да се справим с детската агресия”, а в 3б- “Заедно управляваме емоциите”, където лектор беше Юлия Христова-психолог. Бяха 
Виж повече