Съвети към родителите на бъдещите първокласници1
Read more
Сведения за ученика
Read more
Необходимо пособия за първи клас 1
Read more
Информирано-съгласие-от-родители-за-обработка-на-лични-данни
Read more
заявление ЦОУД
Read more
Заявление за прием в І клас за уч. 2020-2021 г.
Read more