Участниците от клуб „Моят по-добър свят“ с ръководител Лозана Вълчева по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , успяха да се докоснат до магията на родопската каба гайда и се насладиха на вълшебното ѝ звучене, участвайки в беседата „Историята на гайдата от траките до днешно време“. 
Read more