6 клас- НП”Участвай и променяй-родителят,активен партньор в училищния живот”.

На 18.11.2021г. се проведе родителска среща с родителите на учениците от 6  клас  по Национална програма “Участвай и променяй-родителят,активен партньор в училищния живот”.

Темитена срещата: 6А-“Какво е да си родител,ученик и учител в VI клас.

6 Б- Алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества или здраве за всички”. В презентирането по темата се включи и г-жа Соня Топалова-мед.сестра в училище, която запозна родителите с разрушителните последици върху организма на тинейджърите, дължащи се на употребата на тези вещества. Благодаря на нашите партньори-родителите,че ни помагат и ни имат доверие!

Пред родителите бяха поставени 4 казуса,които бяха разгледани и мотивирано обсъдени и като заключение бяха дадени,възможно най-добрите решения за справяне с проблема.

Благодаря на нашите партньори-родителите,че ни помагат и ни имат доверие!

Comments are closed.