5 клас- “Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния.живот”.

На 30.09 2021 г.в 5 а и 5б клас се проведоха родителски срещи по Националната програма “Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния.живот”. Темите, които се обсъдиха са:

5 “а”клас-“Адаптация на ученика в училище-училищна и родителска подкрепа ”

5 “б”клас-” Подкрепа и уверено начало в пети клас “.

Г-жа Е.Кормова и г-жа М.Симеонова презентираха книжката “Добре дошли в 5 клас-Наръчник за родители”.

Comments are closed.