4 клас-“Участвай и променяй-родителят,активен партньор в уч.живот”.

На 21.09 2021 г.в 4 клас се проведоха родителски срещи по Националната програма “Участвай и променяй-родителят,активен партньор в уч.живот”.Темите,които се обсъдиха са:

4 “а”клас-“Аз и семейството ми в социалните мрежи-лични данни, снимки,публикации,чатове”

4 “б”клас-“Работещо партньорство в интерес на ученика и неговото пълноценно развитие”.

4 “в”клас-Ролята на семейството за развитието на ученика”.

Учителите проведоха беседи с родителите, представиха презентации, споделиха опит с цел изграждане на знаещи и успяващи ученици и подобряване партньорството и развитие на екипността.

Comments are closed.