3 клас-НП “Участвай и променяй- родителят, активен партньор в уч. живот.”

През месец октомври се проведоха родителски срещи в третите класове по НП “Участвай и променяй- родителят, активен партньор в уч. живот.” Темата в 3а клас беше “Как да се справим с детската агресия”, а в 3б- “Заедно управляваме емоциите”, където лектор беше Юлия Христова-психолог. Бяха представени презентации, игри и работни листове по темата.

Comments are closed.