Учители

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”- ГР. ЗЛАТОГРАД

ул. „Ахрида” №1, ПК 4980, тел./ факс:03071/2215, е-mail:оu_levski@mail.bg

 Cписък на педагогическия персонал

Име,презиме, фамилия Длъжност
1. Нина Илиева Пашова Директор
2. Искра Миткова Даскалова -Инджова Заместник-директор учебна дейност
3. Светлана Альошева Букова Старши учител І-ІV клас
4. Детелина Кирилова Кафеджиева Старши учител І-ІV клас
5. Минка Вадимова Мангарудова Старши учител І-ІV клас
6. Федя Валентинова Талева Старши учител І-ІV клас
7. Ирен Славчева Първанова Старши учител І-ІV клас
8. Елка  Асенова Демерджиева Старши учител І-ІV клас
9. Здравка Ясенова Шъкова Старши учител І-ІV клас
10. Лозана Стоянова Вълчева Старши учител І-ІV клас
11. Събка Миткова Кильова-Кирчева Старши учител І-ІV клас
12. Здравка Къдринова Хаджийска Старши учител І-ІV клас
13. Розалия Златкова Чипчиева Старши учител І-ІV клас
14. Йорданка Емануилова Романова Старши учител чужд език ІІ-ІV клас
15. Младенка Василева Манолова Старши учител І-ІV клас
16. Минка Йорданова Симеонова Старши учител V-VІІ клас
17. Роска Василева Пелтекова Старши учител V-VІІ клас
18. Албена Стефанова Мостабашова Старши учител V-VІІІ клас
19. Веселина Костадинова Калева Старши учител V-VІІІ клас
20. Елеонора Наскова Чепинска Старши учител V-VІІ клас
21. Емилия Йорданова Кормова Старши учител V-VІІ клас
22. Албена Василева Ушева
Учител V-VІІ клас
23. Виолета Събева Йорданова Учител V-VІІ клас
24. Велин Кирилов Хаджиев Старши учител V-VІІ клас
25. Миглена Емилова Калайджиева Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
26. Роска Динкова Пелтекова Старши учител  ГЦОУД  І-ІV клас
27. Мариета Лозанова Дюлгерова Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
28. Бойка Филипова Топалова Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
29. Вера Венциславова Бошнакова Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
30. Бояна Петрова Кьорова Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
31. Елка Борисова Мъхова Старши учител  І-ІV клас
32. Цветелина Асенова Нанова Учител ГЦОУД І-ІV клас
33. Анелия Николова Конжилова Старши учител ГЦОУД V-VІІ клас
34. Лиляна Веселинова Топчиева Учител ГЦОУД І-ІV клас
35. Юлия Кирилова Кюртева - Христова Училищен психолог
36. Десислава Динкова Йорданова Логопед
37. Бисера Божидарова Христова- Ломска  Ресурсен учител
38. Елеонора Данчева Бошнакова Ресурсен учител
39. Румяна Орлинова Шъкова Учител ГЦОУД V-VІІ клас