Учители

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ  ЛЕВСКИ”- ГР. ЗЛАТОГРАД

ул. „Първи май” №1, ПК 4980, тел./ факс:03071/2215, е-mail:info-2100606@edu.mon.bg

 Cписък на педагогическия персонал

Нина Илиева Пашова – Директор
Мариета Лозанова Дюлгерова – Заместник-директор учебна дейност
Светлана Альошева Букова – Старши учител І-ІV клас
Искра Даскалова-Инджова – Старши учител І-ІV клас
Минка Вадимова Мангарудова – Старши учител І-ІV клас
Федя Валентинова Талева – Старши учител І-ІV клас
Ирен Славчева Първанова – Старши учител І-ІV клас
Елка Асенова Демерджиева – Старши учител І-ІV клас
Лозана Стоянова Вълчева – Старши учител І-ІV клас
Събка Миткова Кильова-Кирчева – Старши учител І-ІV клас
Розалия Златкова Чипчиева – Старши учител І-ІV клас
Йорданка Емануилова Романова – Старши учител чужд език ІІ-ІV клас
Младенка Василева Манолова – Старши учител І-ІV клас
Минка Йорданова Симеонова – Старши учител V-VІІ клас
Роска Василева Пелтекова – Старши учител V-VІІ клас
Албена Стефанова Мостабашова – Старши учител V-VІІІ клас
Веселина Костадинова Калева – Старши учител V-VІІІ клас
Елеонора Наскова Чепинска – Старши учител V-VІІ клас
Емилия Йорданова Кормова – Старши учител V-VІІ клас
Албена Василева Ушева – Учител V-VІІ клас
Виолета Събева Йорданова – Учител V-VІІ клас
Велин Кирилов Хаджиев – Старши учител V-VІІ клас
Миглена Емилова Калайджиева – Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
Роска Динкова Пелтекова – Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
Елица Хубавенова Пехливанова – Учител ГЦОУД І-ІV клас
Вера Венциславова Бошнакова – Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
Бояна Петрова Кьорова – Старши учител ГЦОУД І-ІV клас
Елка Борисова Мъхова – Старши учител  І-ІV клас
Цветелина Асенова Нанова – Учител ГЦОУД І-ІV клас
Лиляна Веселинова Топчиева – Учител ГЦОУД І-ІV клас
Юлия Кирилова Кюртева – Христова – Училищен психолог
Десислава Динкова Йорданова – Логопед
Бисера Божидарова Христова- Ломска – Ресурсен учител
Елеонора Данчева Бошнакова – Ресурсен учител
Румяна Орлинова Шъкова – Учител ГЦОУД V-VІІ клас