“Уча и се забавлявам”- под ръководство на родители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25.10.2017г.  учениците от група за извънкласни дейности „Уча и се забавлявам“  по Проект BG05M2OP001 – 2.004 – 0004 “Развитие на способностите и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – Фаза 1 финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж с ръководител г-жа Детелина Кафеджиева развиха творческите си умения като изготвиха постери и албуми посветени на Деня на народните будители.

Инициативата е част от графика с дейностите на групата  и се проведе под ръководството на родителите Илияна Гюнелиева, Йорданка Караджова, Венета Ясенова, Ани Балджиева, Детелина Бабачева, Сандриня Михайлова. Прилагайки интерактивни дейности и работейки в партньорство, участниците от клуба и техните родители ни преведоха през вековете и ни запознаха с будителите на България през всички исторически периоди. Почуствахме и осъзнахме съвременното звучене на духовните послания на нашите будители.

Поклон, Будители Народни!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *