1 клас- НП„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

На 23.09.2021 г. в нашето училище се проведоха първите срещи с родителите на учениците от І а и І б класове по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Срещата с родителите от І а клас бе на тема: “Приемане на принципи и създаване на правила за изграждане на стабилен и силен екип“. Това бе работна среща за създаване на основните правила, по които ще работи родителският екип. В изготвянето им участвахме всички заедно –родителите и класният ръководител г-жа Кильова. Обсъдихме в групи правилата, които ще ръководят работата ни. Всеки екип записа своите предложения върху цветни карти и ги подреди на постер. В края на срещата се обединихме около 6 общи правила. Направихме общия постер интересен и креативен. Избрахме и мото, което да ръководи работата ни. Пожелаваме си да бъдем един добър отбор. Срещата с родителите от І б клас бе на тема: “Готовност за учене и адаптация на детето в първи клас“. Класният ръководител г-жа Чипчиева запозна родителите с Националната програма и целта на участието им в нея в обширна беседа по темата. Дадоха се препоръки към родителите за това как правилно да се отнасят с малкия първокласник. Родителите дадоха своето съгласие за съвместна работа в образованието, възпитанието и социализацията на учениците. Обещахме си, че ще работим заедно за оформянето на позитивен организационен климат и за един качествен образователен процес.

 

Comments are closed.