1 клас- „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”

На 10.02.2022 г. класният ръководител на І а клас г-жа Кильова – Кирчева проведе родителска среща с родителите на учениците от класа по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”. Тема на срещата бе: “Техники за общуване с децата ни, които стимулират, критикуват без да унижават, признават детските чувства и възпитават увереност“.
Разгледани бяха конкретни съвети, извлечени от основните принципи на комуникацията. Обсъдиха се методи за възпитание и решения, които предлага д-р Хаим Гинът (възпитател, психолог, психотерапевт и учител на родители), които насочват родителите да живеят с децата си във взаимно уважение и достойнство.
Тази среща е още една стъпка напред в търсене на позитивен и ефективен модел на комуникация, споделена ангажираност и взаимна подкрепа във взаимоотношенията учител – ученик – родител.

 

Comments are closed.