Утвърден бюджет на ОУ Васил Левски, гр. Златоград за 2023 г.

Утвърден бюджет на ОУ Васил Левски, гр. Златоград за 2023 г.
Comments are closed.