“Твоят час”-Подготовка за НВО -Математика

 Учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения ” Подготовка за НВО-Математика ” от VІ клас, с ръководител Мирослава Мемова използват сайта “Уча се”, като помощник по пътя на математиката. Групата е  извънкласна дейност по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *