Супервизия на Екипа за подкрепа личностното развитие към ОУ „Васил Левски”-Златоград по дейност 2 от проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”

На 09.06. 2017 г. бе проведена супервизия на Екипа за подкрепа личностното развитие към ОУ „Васил Левски”-Златоград по дейност 2 от проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” . Тя бе организирана от Държавния логопедичен център-гр.София в лицето на Маргарита Маринова-логопед, Мариана Колева-ресурсен учител в 19 СУ-гр.София и Славена Попова-психолог,гр.Стара Загора. Основната й цел бе оказване на подкрепа, която допълнително да допринесе за личностното и професионалното развитие на специалистите и учителите от включените в проекта училища. По време на посещението бяха извършени наблюдения върху работата на специалистите- психолог, ресурсен учител и логопед.Проведени бяха работни срещи с директора, с родители, председатели на ЕПЛР за обсъждане на наблюденията и работа по случай. Направихме обсъждания по изготвената документация, анализи и консултации за ролята на всеки от членовете на екип за подкрепа на личностното развитие по отделно и заедно като екип.
Супервизьорите бяха изключително впечатлени от създадените условия за работа, от материалната база, от добрата комуникация между директора и членовете на ЕПЛР и от дадената висока оценка от родителите за работата на специалистите.
[envira-gallery id=”956″]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *