Стартиране на клуб „Ритми и танци” по проект „Твоят час”

 На 3.11.2016г. стартира дейността на клуб ” Ритми и танци” който е част от Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководителят г-жа Елка Демерджиева и малките танцьори превърнаха първото си събиране във вълнуващ празник, обсъдиха целите на дейността и тематичната програма. Участниците бяха въодушевени от възможността за публични изяви чрез клуба.

Под съпровода на звучните родопски гайди и песни участниците заедно със своя ръководител започнаха да разучават първите стъпки на право хоро. Забелязва се, че учениците с радост ще посещават клуба и ще разучават нови таци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *