Стартиране на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения

През месец декември 2019г. ОУ “Васил Левски” се включи в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В училището са сформирани два клуба:

  1. Клуб „Дигитален свят”3 клас- с ръководител г-жа Събка Кильова-Кирчева
  2. Клуб „Дигитален свят” -4-5 клас- с ръководител г-жа Елеонора Чепинска

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *