Световен ден на водата

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата, който цели да привлече вниманието върху значението на водните ресурси и необходимостта от опазването им. Във връзка с това седмокласниците от клубовете по интереси-„Посланици на здравето“ и „С китка здравец“ с ръководител В.Йорданова посетиха пречиствателната станция за отпадни води в гр.Златоград.Пречиствателната инсталация има изградена система за биологично и механично пречистване на отпадните води, с която учениците се запознаха. Водата, която хората вече са използвали, е замърсена с различни видове отпадъци: хранителни отпадъци от кухнята, естествени отпадъци от тоалетната, сапуни и перилни препарати и други битови и промишлени отпадъци.Преди да се влеят в реките, отпадъчните води трябва да се пречистят. Брагодарим на г-жа Р. Димова и г- н В. Домбов за полезната информация и увлекателния разказ.Пазете водата!Водата е живот, здраве и енергия!

Comments are closed.