Рисунка на асфалт

На 31.05.2018г. учениците от групата за извънкласни дейности „Аз съм добър, ти си добър -превенция на агресията ” с ръководител г-жа Светлана Букова по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, участваха в публична изява „Рисунка на асфалт”.

Второкласниците проявиха старание и творческо въображение при изразяване на желаната идея в рисунка. Инициативата е по повод 1 юни – Международния ден на детето и се организира за поредна година съвместно с ОДК и ЦОП – Златоград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *