Рецитал по стихове на Дора Габе

Дата: 19.04.2017г.

Тема: „Рецитал по стихове на Дора Габе”. Презентация.

 

Групата за извънкласни дейности „Словесно –изпълнителско и театрално майсторство“, която е част от  Проект BG05M2OP001-2.004-0004  „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, отбеляза седмицата на книгата в градската библиотека. Участниците и гостите изгледаха подготвената презентация за живота на Дора Габе от главния библиотекар.

Разгледаха изложени книги от авторката. Рецитираха нейни известни стихотворения пред поканените второкласници и родители. Гост на мероприятието беше г-жа Мариета Дюлгерова- председател на съвета „Твоят час”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *