Първомартенско дърво

Първомартенско дърво с думи за доброто и щъркелово гнездо посрещнаха и зарадваха днес учениците и учителите от ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград. Инициативата е по проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и се осъществи от клуб „Моят по-добър свят“ с ръководител Лозана Вълчева.

Честита Баба Марта! Нека домовете ви се пълнят със здраве, любов и хармония!

Comments are closed.