“Приятели на песента”- под ръководство на родител

На 21.04.2017г. групата за извънкласна дейност „Приятели на песента” с ръководител госпожа Нели Шъкова по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, проведе час под ръководство на родител.
Във връзка с пролетно-летните празници и обичаи г-жа Теменужка Коцева разказа на участниците от клуба за пролетно-летните обичаи и начина на отбелязване в Златоград. Заедно със нея разучиха песента „Черешка е цвет цветила”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *