Почетен караул

Клуб “Обичам българското и България” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, отбеляза 145 години от гибелта на Апостола, отдавайки почит пред портрета на Васил Левски. През целия ден участниците в клуба показваха своите признателност и гордост пред делото най-великия българин, който е пример за родолюбие и днес.Целта е заставайки пред портрета на Апостола,облечени в четнически куртки, които тази година са закупени със средства по проект „Твоят час”, участниците можеха да усетят силата на неговия дух, обичта му към родината и готовността за саможертва в името на “чиста и свята република”. В публичната изява се включиха всички родолюбци от клуба, а някои от тях споделиха, че отдавайки почетен караул пред портрета на Левски е вълнение, което ще запомнят завинаги.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *