Откриване на извънкласните дейности по проект „Твоят час” на клуб „Да направим света по-добър и по-красив”

 1 ноември-Денят на народните будители се отбеляза с много вълнения и силни патриотични чувства в Музея на образованието-Взаимно училище-гр.Златоград от учениците  от  третите класове, техните учители,  и родители при ОУ „В.Левски“.

С отбелязването на празника стартира  дейността на клуб „Да направим света по-добър и по-красив“,който е част от проекта: „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран по Оперативна програма „Наука  и образование за интелигентен растеж“,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Мероприятието: „1ноември-общобългарският празник, възхваляващ  знанието и красотата“ е първо в графика от  заплануваните дейности на клуба и е подчинено на основните цели на проекта. Идеята е  възхвалявайки  безсмъртното дело на всички онези хора на духа, които пазят и съхраняват през вековете българската идентичност, българския дух и издигнат националното самочувствие, присъстващите  да се запознаят с дейностите на проекта, основните цели, теми и продължителност.

С вълнение и трепет, третокласниците слушаха словото на г-жа Емилия Александрова-старши експерт  Уредник музей Взаимното училище в Общинска администрация Златоград , която отново постави акцента върху делото на българските просветни дейци и радетели за народно самосъзнание и пожела на участниците да тачат българското и да се гордеят с делото на народните просветители.

Третокласниците рецитираха стихчета, възхваляващи делото на будителите и разказваха за подвига на книжовниците, просветителите, духовниците,  борците за свобода, които са съхранили духовните ценности през вековете.

Присъстващите гледаха презентация, която показа най-значимото от делото на най-почитаните български будители-Пасий Хилендарски,Софроний Врачански, Неофит Рилски, д-р Петър Берон, Васил Априлов, Васил Левски, Иван Вазов, Христо Ботев, Любен Каравелов и др.

Третокласниците посетиха учителската стая във Взаимното училище. Разгледаха снимки на първите учители, поставили основи на светското образование в Златоград и се докоснаха до духа и времето на 1880г.

С шествие до къщата на Кина и Никола Евтимови -едни от първите златоградски учители и поднасяйки цветя в знак на преклонение пред подвига им, третокласниците от клуба „Да направим света по-добър и по-красив“,заедно с  техните учители и родителите доказаха, че добротата и красотата могат да бъдат открити в силата на български дух!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *