„Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС.

 

 

 

За поредна година ОУ „Васил Левски“ взе участие в националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ с проект на тема: „Обичам природата – и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС.

Проектът бе одобрен и класиран.

Общуването извън класната стая в самостоятелен кът в рамките на училищния двор сред природата, на чист въздух, позволява  осмисляне на свободното време на учениците и формиране на доверие, толерантност, опознаване, социализация и комуникативност.

 

Цели на проекта:

 • Изграждане на екологични модели на поведение за грижовно отношение към заобикалящата ни среда;
 • Превръщане на училището в привлекателна територия за учениците чрез изграждане на място за неформалното им общуване;
 • Подпомагане на образователно-възпитателния процес по предмети чрез изнасянето на част от занятията на открито;
 • Развитие на „зелени идеи“ в съзнанието на учениците.

Основни задачи:

 • Да се популяризират положителните практики в образованието за опазване на околната среда;
 • Изграждане на лична отговорност на учениците за подобряване и естетизация на училищната среда;
 • Формиране и възпитаване на положително отношение и интерес към природата;
 • Подобряване на комуникационните умения и общуване между учениците извън класната стая;
 • Мотивиране на учениците да живеят в чиста околна среда, което осигурява здраве, сила и усет към природната красота.

Дейностите по проекта обхващат всички ученици в училището, тъй като изпълнението му подобрява  цялостната среда.

Очаквани  резултати:

 • Изградени умения и навици у учениците за целесъобразно екологично поведение;
 • Стремеж към осъзнат хармоничен живот в и чрез природата.
 • Мотивирани ученици и техните родители, както и учители да полагат  усилия за опазване на околната среда;
 • Подобрената материално-техническа база да окаже положително влияние и подпомогне изграждането на усет на учениците към красивото в природата и около нас.

 

 

 

Дейности по проекта

 1. Изграждане на екокът за отдих и развлекателни игри – беседка.
 2. Облагородяване на училищния двор с поставянето на кашпи с цветя и вечнозелени храсти.

 

 

Дейностите, предвидени по проекта са реализирани.

Изграден е екокът за отдих и развлекателни игри – беседка.

Облагороден е училищния двор с поставянето на кашпи с цветя и вечнозелени храсти.

Проведена е конференция на тема: „Цветя и звуци от природата“.

Провеждат се учебни часове на открито, часове по занимания по интереси и игри по време на организирания отдих в ГЦОУД.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *