“Обичам българското и България”- под ръководство на родител

На 21.11.2017 г. група за занимания по интереси      „Обичам българското и България” по проект BG05M2OP00-2004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) проведе час под ръководството на родител.Дейността е част от заплануваните по график мероприятия и се провежда по повод 105 години от Освобождението на града. Госпожа Амедия Калфова-родител на участник в клуба, обогати знанията на четвъртокласниците за историческото и културно наследство на родното място.Прилагайки екипната дейност се стимулираха познавателните интереси и се засилиха стремежите на малките родолюбци да творят в по-добър, по-истински и по-достоен свят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *