НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

ОУ „Васил Левски“, град Златоград, реализира проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Осигурена е вътрешна (подвижна площадка) за обучението по БДП, съгласно изискванията, като 80% са средства осигурени от програмата, а 20% е съфинансирането от страна  на училището.

 

Comments are closed.