НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Уроците в музеите – очаквани и интересни за учениците. Проведените уроци в музей „Дельо войвода“ и Археолого-етнографски музей дадоха възможност на второкласниците да изучават и изследват миналото на родния край чрез директен допир и наблюдение, създадоха траен интерес към българската история. Дейностите са по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

Comments are closed.