НП “Иновации в действие”

За екипа от ст.учители Събка Кильова-Кирчева, Розалия Чипчиева, Искра Даскалова-Инджова, директора Нина Пашова и зам.директора Мариета Дюлгерова, работещи по иновативния проект “Интерактивна математика за знаещи, можещи и успяващи ученици” на ОУ “Васил Левски”, гр. Златоград, беше изключително вълнуващо и вдъхновяващо да бъде на посещение в ОУ “Граф Н. Игнатиев”. Дейностите са свързани с “Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата” по Национална програма “Иновации в действие”. Нашите учители заедно с учители от гр. Българово, обл. Бургас и с. Караджово, обл. Пловдив, участваха в часовете по иновативния им учебен предмет “В света на емоциите” и разбраха как екипа от учители на училището домакин формират социално – емоционални умения.Тези два дни бяха изпълнени с креативност, професионализъм, екипност и целеустременост и вяра, че децата го заслужават!

Comments are closed.