НП „Заедно с грижата за ученика “

През месец октомври 2021 г. в ОУ „ Васил Левски “ – гр. Златоград започнаха дейностите по НП „Заедно с грижата за ученика “ по Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с учителите по учебни предмети от прогимназиалния етап “.

Целта е да се повиши качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между началния и прогимназиалния етап на основното образование.По този начин учениците ще придобият увереност в собствените си възможности и ще повишат мотивацията си за по-успешен преход в следващ образователен етап. Дейностите се осъществяват от следните екипи:

-ст.учител Ел. Демерджиева- кл. ръководител на 4 “а“ клас- В. Йорданова-учител по Човекът и природата

-ст. учител Д. Кафеджиева- кл. ръководител на 4 “б“ клас-А. Ушева-учител по математика

– ст.учител Л. Вълчева- кл. ръководител на 4 “в“ клас- М. Симеонова-учител по Български език и литература

 

Comments are closed.