Мониторинг от МОН и РУО

На 29.05.2024 г. се проведе мониторинг на проекта за иновативно училище, включително и наблюдение на иновативен урок на ИУЧ по математика в ІІІ клас от старши експерти на МОН и от РУО на МОН.

Те отбелязаха значителен напредък на малките ученици за работа в екип и формираната положителна мотивация за учебен труд, както и връзката между математическите компетентности във всички други области на житейската практика. Изказаха своето възхищение, както от красотата в училище, така и от възпитаните ценности у учениците от екипната работа между директор, учители и родители.

Учениците от двете паралелки получиха от директора „Диплом с почетна значка“ за издигане престижа на училището като първи иновативни паралелки, а двамата старши учители – г-жа Събка Кильова-Кирчева и г-жа Розалия Чипчиева, получиха плакети за успешната екипна дейност като прилагащи иновациите за първа учебна година.

По този повод, накрая ученици, учители и директор засадиха дървовидна магнолия, която да е символ на следващи успехи на училището.

 

Следваща

Comments are closed.