Мама е обич, мама е радост, мама е топла прегръдка и нежна опора.

Мама е обич, Мама е радост, Мама е топла прегръдка и нежна опора.

А моята майка е най-добрата на света!

По повод 8-ми март международен ден на жената, учениците от клуб „Моят по-добър свят“ с р-л Лозана Вълчева по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ работиха  по темата: „Изработване на хартиени цветя, картички и сувенири за празника на мама“.

Учениците се запознаха с историята на празника, рецитираха стихчета и с много любов изработиха картички за своите майки.

 

 

Comments are closed.