Контакти

гр. Златоград - 4980 ул. Първи май №1
Email: info-2100606@edu.mon.bg

Директор

Нина Илиева Пашова тел.03071 / 22-15 тел.0884412911

Заместник директор по УД

Искра Даскалова Инджова тел.0877520072

Намерете ни във: